Univerzitet u Zenici
Politehnički fakultet

Clickable image

studijski program
Softversko inženjerstvo

because...

Clickable image

Prijave za učestvovanje na Code Smash Hackatonu otvorene su za timove studenata
odsjeka softversko inženjerstvo putem sljedećeg linka. 

Sve dodatne informacije o Hackatonu potražite na softraysolutions.com/codesmash,
a za sva dodatna pitanja možete nam se obratite i putem maila: codesmash@softraysolutions.com

Code Smash