Univerzitet u Zenici
Politehnički fakultet
studijski program "Softversko inženjerstvo"
 

  << Primjeri zadataka za prijemni ispit Provjerite imate li sklonosti ka programiranju >>
 
Softversko inženjerstvo je sistematska primjena naučnog i tehnološkog znanja, metoda i iskustva u projektovanju, implementaciji, testiranju i dokumentiranju softvera. IT industrija u BiH je porasla za 72% tokom posljednjih 5 godina i jedan je od najbrže rastućih sektora privrede.
U aprilu 2018. godine, Skupština ZDK usvojila je Elaborat o opravdanosti pokretanja studijskog programa "Softversko inženjerstvo" na Politehničkom fakultetu u konceptu 3+2.
Prvih 80 studenata upisano je u akademskoj 2018/2019 godini.
Studij mogu upisati kandidati sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom koji polože prijemni ispit iz matematike.
Po završetku prvog ciklusa studija kandidati će dobiti akademsko zvanje "Softver inženjer" sa 180 ECTS bodova i bit će osposobljeni da:
  • Uspješno koriste sistemske i aplikativne programe
  • Održavaju informacione sisteme
  • Kreiraju baze podataka
  • Razvijaju mobilne i web aplikacije
  • Primijene napredne algoritamske i matematske koncepte u projektovanju i analizi softvera
  • Projektuju, implementiraju i dokumentuju rješenja složenih problema iz oblasti softverskog inženjerstva
 
Prva godina studija   Druga godina studija   Treća godina studija
I semestar
Predmet P V ECTS
Uvod u informacione tehnologije 3 2 6,0
Uvod u tehnike programiranja 3 3 7,0
Inženjerska matematika 3 3 7,0
Računarske arhitekture 3 3 6,0
Osnovi elektrotehnike i elektronike 2 2 4,0
 
III semestar
Predmet P V ECTS
Objektno-orjentisano programiranje 3 3 7,0
Osnove baza podataka 3 3 7,0
Algoritmi i strukture podataka 2 3 6,0
Tehnički engleski jezik 2 2 4,0
Telekomunikacije i prenos podataka 3 3 6,0
 
V semestar
Predmet P V ECTS
Razvoj softvera 3 2 6,0
Sistemska i mrežna administracija 3 3 6,0
Web programiranje 3 3 6,0
Izborni predmet I* 2 3 6,0
Izborni predmet II* 2 3 6,0
         
II semestar
Predmet P V ECTS
Diskretna matematika 3 3 7,0
Napredne tehnike programiranja 3 3 7,0
Operativni sistemi 3 3 7,0
Računarske mreže 3 3 6,0
Engleski jezik 2 2 3,0
 
IV semestar
Predmet P V ECTS
Analiza i dizajn softvera 3 3 6,0
Napredne baze podataka 3 3 7,0
Računarska grafika 2 3 6,0
Web dizajn 3 3 7,0
Sigurnost informacionih sistema 2 2 4,0
 
VI semestar
Predmet P V ECTS
Kontrola kvaliteta softvera 2 2 6,0
Izborni predmet III* 2 3 6,0
Stručna praksa 0 6 6,0
Diplomski rad     12,0
        *Student bira izborne predmete iz 1. ili 2. grupe
(P -predavanja, V – vježbe,
ECTS – European Credit Transfer System)
  PDF
Nastavni plan i program
(s detaljnim opisom predmeta)
 
Izborni predmeti (1. grupa):
Razvoj mobilnih aplikacija
Ugradbeni sistemi
Razvoj korisničkih sučelja

Izborni predmeti (2. grupa):
Elektronsko poslovanje
Razvoj informacijskih sistema
Upravljanje softverskim projektima

powered by G Suite